လွိုင်ကော်လခရအဖွဲ့မှ ရန်သူ UAV အား ပစ်ချ

Views

 မနေ့က လွိုင်ကော်လခရအဖွဲ့က

UAV အား ကြိုတင်လက်ဉီးမှုယူ

ပစ်ချနိုင်ခဲ့ ။
  

Post a Comment

Previous Post Next Post