ပဲခူးမြို့ပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်သမားများမှ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်

Views

 Breaking News

***************

ပဲခူးမြို့ပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်သမားများမှ 

နေရာ ၄ နေရာတွင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုများ

ပြုလုပ်ခဲ့ -


၁) မဇင်းရပ်ကွက် မဟာစေတီကန်ကျောင်း အုတ်

တံတိုင်းတွင် လက်လုပ်အသံမိုင်းတစ်လုံးပေါက်ကွဲ။ 

ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အုတ်တံတိုင်းအောက်ခြေတွင် 

(၁)ပေပတ်လည်ခန့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့


(၂) ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ ဆိုရှယ်လစ် (၉)လမ်း၊ 

ထရန်စဖော်မာအောက်ရှိ လက်လုပ်မိုင်း(အသံ

မိုင်း)ပေါက်ကွဲ။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထရန်စဖော်မာ

အောက်ရှိ အင်္ဂတေအစွန်းပဲ့ကာ ဓမ္မာရုံရှိမှန်(3)ချက်

ကွဲခဲ့


(၃) ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ ဦးဘိုနီလမ်း၊ ထရမ်စဖော်

မာ အနောက် အမှိက်ပုံနေရာတွင် လက်လုပ်မိုင်း 

(အသံမိုင်းလုံး ပေါက်ကွဲပြီး၊ ထရန်စဖော်မာ အုတ်

တံတိုင်းဘေးကပ်လျက် သရက်ပင်အောက်တွင် 

လက်လုပ်မိုင်း(အသံမိုင်း) နောက်(၁)လုံး ထပ်မံ

ပေါက်ကွဲခဲ့


(၄) ပုဏ္ဏားစုရပ်ကွက်၊ ပုဏ္ဏားစု(၈)လမ်းထိပ်ရှိ 

ထရမ်စဖော်မာ သံတံခါးဘေးတွင် လက်လုပ်

မိုင်း(အသံမိုင်း)တစ်လုံး ပေါက်ကွဲ။ပေါက်ကွဲမှု

ကြောင့် ထရမ်စဖော်မာအနီးရှိ သံတံခါးများ ပျက်

ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်

=====

#တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ပီဒီအက်ဖ်

#KT
Post a Comment

Previous Post Next Post