မျောက်သုံးကောင်ရဲ့ကျေးဇူး

Views


ယနေ့ ရှမ်းမြောက်ခရီးလမ်းကြောင်းကားခ စျေးနှုန်းများ(၁) မူဆယ် - ပန်ဆိုင်း - ၇၀၀၀၀

(၂) မူဆယ်-မုံးပေါ် - ၁၀၀၀၀၀

(၃) မူဆယ်-လားရှိုး - ၁၅၀၀၀၀မှ ၂၀၀၀၀၀ ( ကားလေး ) ၊ ၂၅၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀ ( အမြင့်ကား )

(၄) မူဆယ်-မန္တလေး - ၁၆၀၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀၀ ( အန်စာတုံးကား ) ၊ ၂၅၀၀၀ ( ပစ္စည်းပါဆယ်ခအနည်းဆုံး )

(၅) မူဆယ် - မိုင်ဂျာယာန် - ၁၅၀၀၀၀

(၆) မိုင်ဂျာယာန် - လိုင်ဇာ - ၇၀၀၀၀

(၇) လိုင်ဇာ-မြစ်ကြီးနား - ၁၅၀၀၀၀

(၈) လားရှိုး-နမ့်ဇလပ် - ၁၂၀၀၀၀

(၉) လားရှိုး-ကွတ်ခိုင် - ၁၀၀၀၀၀မှ ၁၅၀၀၀၀

(၁၀) ကွတ်ခိုင်-လောက်ကိုင် - ၂၀၀၀၀၀မှ ၂၅၀၀၀၀

(၁၁) လောက်ကိုင်-လားရှိုး - ၂၅၀၀၀၀မှ ၃၀၀၀၀၀

(၁၂) လားရှိုး-နမ္မတူ-မံတုန် - ၁၀၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀၀

(၁၃) မူဆယ်-ကွတ်ခိုင် - ၁၀၀၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀၀အထက်ပါယာဉ်စီးခများသည်အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

Post a Comment

Previous Post Next Post