အကြမ်းဖက် MRA စခန်းပြာပုံဖြစ်

Views

 ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ 

ဖိုဝင်တောင် တောင်ကြောပေါ်မှ 

Myanmar Revolution Army - MRA 

အခြေစိုက်စခန်း ပြာကျ


Post a Comment

Previous Post Next Post