ပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ KIA

Views


ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီခန့်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခန္တီးမြို့နယ်၊ နန်စီပွန်ဒေသရှိ အထက်ဆိပ်ရွာသို့ KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ ၁၀ ဦးတို့သည် ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ရောက်လာပြီး အရွယ်ကောင်း ဒေသခံရွာသား ၂ ဦး၊ ရွေ့ပြောင်းရေမဆေးကျောက်ရွာသူ ၁၆ ဦးတို့အား ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သိရှိရ။ ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ -

(၁) မောင်အောင်ကျော်သူ၊ ၂၀ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ဒေသခံ)

(၂) မောင်အိုင်ထုတ်၊ ၂၁ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ဒေသခံ)

(၃) မောင်အနိုင်၊ ၂၁ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၄) မောင်သော်သော်၊ ၁၉ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၅) မောင်ရင်၊ ၂၅ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၆) မောင်ပါကြောင်၊ ၂၀ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၇) မောင်မောင်၊ ၃၅ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၈) မောင်ပါခေါင်၊ ၁၈ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၉) မောင်အောင်ကာဆန်၊ ၂၅ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၀) မောင်အောင်ကာ၊ ၂၁ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၁) မောင်ဖန်လိုင်၊ ၂၇ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၂) မောင်ရန်နိုင်ထွန်း၊ ၁၇ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၃) မောင်ရဲဝင်း၊ ၂၀ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၄) မောင်ဂျွန်ဆန်းဒေး၊ ၃၀ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၅) မောင်ဇာနည်ထက်၊ ၁၉ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၆) မောင်အောင်မြတ်မင်း၊ ၁၈ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၇) မောင်လှဆန်း၊ ၂၃ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

(၁၈) မောင်အကောင်း၊ ၃၀ နှစ်၊ နာဂ/ခရစ်၊ (ရွေ့ပြောင်းရေမဆေး)

တို့ဖြစ်ပြီး နယ်မြေခံစစ်ကြောင်းများမှ ရှင်းလင်းရှာဖွေနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

-

သူပုန်ဆိုတာ အတင်းအဓမ္မ လူသစ်စု၊ ပေါ်တာဆွဲ စမြဲပဲ။

Post a Comment

Previous Post Next Post