အမြှီးကျက် အမြှီးစား၊ ခေါင်းကျက် ခေါင်းစားနေသော PDF

Views

 ကလလတ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ကို KNDF ပဒက်တွေ

ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် ကလလတ

တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး သေဆုံး...

-

မင်းတို့တွေက

အမြှီးကျက်.. အမြှီးစား

ခေါင်းကျက်.. ခေါင်းစားတွေပါကွာ
 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post