စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများကြောင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမဟုတ်ဟု RCSS ထုတ်ပြန်

Views

NCA အပေါ် ရပ်တည်မှုဖြင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအခွင့်အရေးများကြောင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမဟုတ်ဟု RCSS ထုတ်ပြန် ။Post a Comment

Previous Post Next Post